08/04/2021 17:10
Xem với cỡ chữ

Chi nhánh NHPT Thái Bình thông báo bán đấu giá tàu vận tải biển Hùng Mạnh 09 (290/NHPT.TBI-TD)

Thông tin cụ thể như sau:
1/ Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản:
 Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Hồng.
Địa chỉ: Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình;
Số điện thoại liên hệ: 0936.559.678
2/ Tên tài sản, giá khởi điểm, số tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:
2.1/  Tên tài sản đấu giá: 01 Tàu Hùng Mạnh 09, có các thông số cơ bản như sau:
- Tên tàu: Hùng Mạnh 09 - Hô hiệu/Số IMO: XVAU.
- Chủ tàu hoặc người đề nghị đăng ký: Công ty cổ phần vận tải biển Hùng Mạnh – Thái Bình.
- Người quản lý/khai thác: Công ty cổ phần vận tải biển Hùng Mạnh – Thái Bình.
- Nội dung đăng ký:
+ Loại tàu: M. Tàu chở hàng tổng hợp;
+ Nơi đóng/ năm đóng: Thái Bình –VN/ 2009;
+ Chiều dài lớn nhất: 69,85 m;
+ Chiều rộng tàu: 10,80m;
+ Chiều cao mạn: 5,40m;
+ Mớn nước: 4,50m;
+ Tổng dung tích: 999GT;
+ Dung tích thực: 665 NT;
+ Công suất máy chính: 530KW;
+ Trọng tải toàn phần: 1950,50 tấn;
+ Tổ chức đăng kiểm: VR+CC.11;
+ Cảng đăng ký Hải Phòng;
- Số Đăng ký: VN-2926-VT;
- Số giấy CNĐKTB: 2164/ĐK-2009.HP do Cơ quan Đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 13/7/2009.
2.2/ Giá khởi điểm đấu giá tài sản tàu Hùng Mạnh 09: Giá khởi điểm bán đấu giá là: 4.110.000.000 đồng  (bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm mười triệu đồng chẵn).
(Mức giá này là giá khởi điểm bán tài sản chưa bao gồm các loại thuế và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng, bán tài sản theo quy định và giá trị nguyên liệu còn tồn trên tàu tại thời điểm bàn giao (nếu có)).
2.3/ Số tiền đặt trước: 822.000.000 đồng (bằng chữ: Tám trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)
Khoản tiền đặt trước này không được tính lãi trong thời kỳ ký đặt.
2.4/ Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.
3/ Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
3.1/ Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: 
- Thời gian: Từ ngày 08/4/2021 đến ngày 26/4/2021 (trong giờ hành chính).
- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Hồng - Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
3.2/ Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:
- Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 22, 23, 26 tháng 4/2021 (trong giờ hành chính)
- Địa điểm nộp tiền đặt trước:
+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Hồng
+ Số TK: 1004238990 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội Chi nhánh Thái Bình.
+ Nội dung: “Tên người/ tên tổ chức tham gia đấu giá – Số CCCD/CMND nộp tiền đấu giá tài sản phát mại theo PL02/HDD/2020/HĐĐG”.
4/ Thời gian, địa điểm dự kiến xem tài sản đấu giá:
- Thời gian dự kiến xem các giấy tờ liên quan và tài sản đấu giá: các ngày 19, 20 tháng 4/2021 (trong giờ hành chính). 
- Địa điểm dự kiến: Cảng Long An, xã Tân Lập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Người đăng ký tham gia đấu giá tự xem hoặc không xem tài sản đấu giá phải tự chịu trách nhiệm về tình trạng tài sản nếu trúng đấu giá.
5/ Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:
- Thời gian dự kiến: 14 giờ 30 phút ngày 27/4/2021.
- Địa điểm dự kiến tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Hồng.
Địa chỉ: Số 28 phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
6/ Hình thức, phương thức đấu giá, bước giá của tài sản, đối tượng tham gia đấu giá: 
- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá.
- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
- Bước giá của tài sản: 50.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)
- Đối tượng tham gia đấu giá: cá nhân có năng lực hàng vi dân sự đầy đủ, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
Tìm theo ngày :